banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Dự án đầu tư
danhh03Đầu năm 2008, Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã khởi động xây dựng nhà máy sản xuất nắp hầm hàng tàu biển tại Lô số 3, Cụm CN Bạch Hạc, TP Việt Trì trên diện tích 8,4 ha với tổng mức đầu tư 282 tỷ đồng.