banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Hoạt động của công ty
logo1Cổ phiếu Công ty Cổ phần LILAMA 3 chính thức được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ: Ngày 01 tháng 12 năm 2009. Tên niêm yết chính thức của cổ phiếu là: “Cổ phiếu Công ty Cổ phần LILAMA 3” với mã chứng khoán là: LM3. Đây là loại cổ phiếu phổ thông có mệnh giá niêm yết là 10.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ của công ty là 51.5 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 5.150.000 cổ phiếu.(Năm triệu một trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
hnxSau khi có chấp thuận nguyên tắc về niêm yết chứng khoán, Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã thực hiện các thủ tục lưu ký chứng khoán và đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số: 93/2009/GCNCP-VSD ngày 20 tháng 11 năm 2009.
THÔNG BÁO
(V/v Lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 3
tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)
hnxSau gần 1 tháng nộp bổ sung hồ sơ xin đăng ký niêm yết cổ phiếu lên sàn Giao dịch CK Hà Nội, dưới sự chỉ đạo sát xao của Ban Lãnh đạo Công ty kết hợp với kế hoạch làm việc khẩn trương và hiệu quả của đơn vị tư vấn niêm yết - Công ty CPCK FPT (FPTS).
THÔNG BÁO
(Vv: Về việc mở tài khoản giao dịch phục vụ công tác niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Chiều ngày 28/10/2009,tại Tòa nhà Vinaconex, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị cho gói thầu TB-01 của Dự án thủy điện Ngòi Phát giữa Công ty cổ phần đầu tư & phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) với Công ty cổ phần LILAMA 3.