banner_content
Sản phẩm - Dịch vụ
Stt Tên Dự án Phạm vi công việc Chủ đầu tư Địa điểm Thời gian thực hiện


1

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, đào tạo chuyển giao công nghệ dây chuyền cán thép hình – Dự án dây chuyền cán thép vì lò, thép hình U,I,L đặc chúng phục vụ khai thác than hầm lò
Tổng thầu EPC Công ty Cổ phần chế tạo máy TKV Quảng Ninh
Việt Nam
2008-2009
2 Thiết kế. xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử Sankoh Hoà Bình
Tổng thầu EPC Công ty TNHH Sankoh Việt Nam Hòa Bình
Việt Nam
2005-2006
3 Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị Nhà máy xi măng Sông Thao

Tổng thầu EPC Tổng công ty LILAMA Việt Nam Phú Thọ
Việt Nam
2003-2008
4 Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị Nhà máy xi măng Yên Bình Tổng thầu EPC Công ty cổ phần xi măng Yên Bình Yên Bái
Việt Nam
2007-2008