banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Quan hệ cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lilama 3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30' ngày 18/04/2019 (Đón tiếp và đăng ký từ 8h00')

2. Địa điểm: Khách sạn Hoàng Long, số 72 - 74 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Công văn thông báo mời họp Downloads Tại đây