banner_content
Tư vấn thiết kế

Công ty cổ phần Lilama 3 công bố thông tin

Về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty theo file đính kèm

Download

Công ty CP Lilama3 Công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Download

Công ty CP Lilama3 Công bố Thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD 2023

Download

Công ty CP Lilama3 Công bố thông tin:

Nghị quyết về việc chuyển nhượng 2% vốn điều lệ tại L3D

Download

Công ty CP Lilama 3 công bố Thông tin về

Hợp Đồng Kiểm Toán Báo cáo tài chính năm 2023

Download

Lilama 3: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Download

Nghị quyết + Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023

Download

Biên bản họp của ban kiểm soát

Download


Đại hội cổ đông thường niên nămg 2023 - Trực tuyến

daihoi


Hội đồng quản trị công ty

HDQT2023


Ban kiểm soát công ty

Ông Tạ Như Điển - Trưởng ban kiểm soát công ty

Ông Hoàng Trọng Kim - Thành viên ban kiểm soát

Ông Đặng Anh Tuấn - Thành viên ban kiểm soát

BKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách ứng cử Ban Kiểm Soát

Download

Mẫu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & BKS

Download

Công bố thông tin

Đơn từ nhiệm trưởng ban kiểm soát

Download

 

Công ty CP Lilama 3 công bố

Báo cáo thường niên 2022

Download

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL