banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ


1. Thông tin về tài sản bán đấu giá:

a) Tài sản bán đấu giá: là tài sản bảo đảm cho khoản nợ (theo phụ lục 01 đính kèm) của DATC tại Công ty cổ phần LILAMA 3 (LILAMA 3) mà DATC kế thừa từ Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Đông Anh (theo Hợp đồng mua bán nợ số 33/2013-HĐMBN ngày 28/6/2013 giữa Vietinbank Đông Anh và DATC và Văn bản số 400/CV-NHCTĐA ngày 01/07/2013 của Vietinbank Đông Anh về việc thông báo chuyển quyền chủ nợ từ Vietinbank Đông Anh cho DATC). Sau đây gọi là tài sản.

- Toàn bộ tài sản theo phụ lục 01 thuộc sở hữu hợp pháp của LILAMA 3 và không có bất kỳ tranh chấp nào.

- Tài sản được đặt tại Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc - CTCP LILAMA 3 – Địa chỉ: Lô số 3 Cụm công nghiệp Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

(Chi tiết tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 60/2020/CTTĐG/CPA Ha Noi ngày 25/5/2020 của  Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội được lưu trữ tại trụ sở DATC)

b) Hồ sơ của tài sản:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất:

+ Hợp đồng thuê lại đất tại cụm công nghiệp Bạch Hạc số 22/HĐ-CTL ngày 22/01/2008 giữa Công ty phát triển hạ tầng KCN Phú Thọ và LILAMA 3 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ-CTL ngày 09/12/2013 điều chỉnh diện tích đất thuê.

+ Các văn bản, tài liệu phát sinh liên quan đến hiện trạng đất thuê tại thời điểm LILAMA 3 bàn giao cho DATC.

+ Hồ sơ thiết kế, xây dựng nhà xưởng…

- Máy móc thiết bị: Toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến quyền sở hữu các máy móc thiết bị.

c) Hiện trạng tài sản:

- Hiện tại, toàn bộ tài sản đang được LILAMA 3 quản lý, khai thác và sử dụng. Trong thời gian chờ xử lý LILAMA 3 có trách nhiệm quản lý, bảo quản và đền bù khi xảy ra mất mát tài sản.

- Diện tích đất thuê có thể thay đổi theo phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Bạch Hạc, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ (Diện tích đất thuê có thể thay đổi giảm từ 128.850 m2 theo hợp đồng thuê đất xuống còn khoảng 110.881 m2 theo quy hoạch điều chỉnh hoặc có thể ở diện tích khác).

- Cho đến thời điểm quy chế bán đấu giá được ban hành, diện tích đất trên chưa có sự thay đổi.

d) Một số thông tin về nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất:

Theo phụ lục hợp đồng thuê đất số 01/PLHĐ-CTL ngày 09/12/2013 giữa Công ty phát triển hạ tầng KCN Phú Thọ và LILAMA 3, tổng số tiền thuê đất LILAMA 3 phải thanh toán theo hình thức thuê đất trả tiền một lần đối với thời gian thuê đất 49 năm (từ 22/1/2008 đến 18/5/2057) là: 1.288.995 USD, trong đó:

- LILAMA 3 đã thanh toán đợt 1 (từ ngày 23/5/2007 đến 25/2/2008) bằng chuyển khoản: 9.669.000.000 đồng tương đương 600.612,84 USD (theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm thanh toán).

- Số tiền còn lại 688.382,16 USD (1.288.995 – 600.612,84) được UBND tỉnh Phú Thọ cho LILAMA 3 trừ vào chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp (bao gồm đường giao thông và đường điện 22kv). Tuy nhiên, sau khi tính toán lại chi tiết diện tích đã giao và được phép sử dụng theo quy hoạch điều chỉnh cho LILAMA 3, ngày 30/6/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ đã cho biết (qua tin nhắn mà chưa có thông báo chính thức bằng văn bản) số tiền còn lại mà LILAMA 3 phải nộp là 312.689,77 USD.

- Về chi phí đầu tư đường dây 22KV: Hiện LILAMA 3 đang trình các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Phú Thọ để phê duyệt quyết toán và thực hiện các thủ tục đối trừ theo quy định.

- Về chi phí đầu tư đường giao thông vào Nhà máy: Hiện LILAMA 3 đang trình các cơ quan có thẩm quyền của Phú Thọ hồ sơ quyết toán làm cơ sở trình UBND tỉnh Phú Thọ xem xét hỗ trợ phần chi phí LILAMA 3 đã bỏ ra để đầu tư đường giao thông vào nhà máy.

2. Giá khởi điểm: 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).

Mức giá khởi điểm trên không bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

- Các khoản thuế theo quy định của pháp luật để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

3. Tiền đặt trước: 18.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng)

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5. Bên có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

6. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á (Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

7. Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 18/08/2020 và ngày 19/08/2020 tại Tại Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc – Địa chỉ: Lô số 03, Cụm công nghiệp Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (trong giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý tài sản: Ngày 20/08/2020 và ngày 21/08/2020 Tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (trong giờ hành chính).

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 16 giờ ngày 27/08/2020 tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Việt Á.

11. Thời gian thu tiền đặt trước: Đến 16 giờ ngày 28/08/2020. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á; Tài khoản số: 119002774175 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đống Đa.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 31/08/2020 tại Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á (Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, Đống Đa, TP. Hà Nội)

13. Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á - Địa chỉ: P304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội - ĐT: 024.37965198. Fax: 024.37965199

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39454738 /(Website: www.datc.vn)./.