banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Lilama giữ nguyên mô hình hoạt động như hiện nay

Quyết định kết thúc thí điểm hình thành 2 Tập đoàn ngành xây dựng của Chính phủ là đúng đắn và kịp thời. Không thể sớm hơn nhưng muộn hơn thì hậu quả sẽ là khôn lường. Sau quyết định này, các Công ty con của 2 Tập đoàn trên lại được ra "Ở riêng". Tự chủ, sáng tạo lại được phát huy để thương hiệu của mình tỏa sáng.

lil

Theo Lãnh đạo TCty Lắp máy Việt Nam (LILAMA): Sau khi kết thúc thí điểm tập đoàn, trở về mô hình TCty như trước đây, bộ máy tổ chức, nhân sự của LILAMA không thay đổi mà vẫn được giữ nguyên.

Lãnh đạo Lilama lý giải: Trước đó, để cho phù hợp với mô hình và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, LILAMA đã tiến hành một đợt cơ cấu, tổ chức, sắp xếp lại nhân sự. Tuy còn có những bất cập nhưng đây là lúc mỗi người cần chia sẻ những khó khăn với Tổng công ty, hy sinh quyền lợi cá nhân vì sự phát triển đi lên của đơn vị.

Quan điểm của TCty là định việc cho từng phòng ban rồi mới định biên. Như vậy, người làm việc hay không làm việc đều thể hiện rõ. TCty ưu tiên tập trung đầu tư cho sản xuất bằng việc điều chuyển một số lao động đến các công trường. Với các Cty con, TCty giao vốn, tài sản để họ chủ động SXKD, và phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của mình. Qua đợt sắp xếp này, hệ thống các phòng ban đã được rút gọn. Việc tinh giản bộ máy quản lý cũng đã giúp tiết kiệm chi phí. Các Cty con hoạt động hiệu quả hơn.

(Theo: Vân Anh- http://lilama.com.vn)