banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Chính sách tuyển dụng

 • 1. Chính sách về tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nhân viên
  1. Tuyển dụng nhân sự mới theo quy trình được thiết lập, để đảm bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng , hòa đồng với tập thể, gắn bó lâu dài với Công ty.
  1. Sau khi ứng viên nộp đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Tổ chức – Lao động tiền lương xem xét hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ đề nghị Ban Tổng Giám đốc xem xét mời phỏng vấn chính thức.
  2. Kết quả phỏng vấn chính thức sẽ do Ban Tổng Giám đốc quyết định việc chấp thuận ứng viên ký hợp đồng thử việc theo quy định của Luật lao động.
  3. Sau thời gian thử việc, Trưởng bộ phận căn cứ năng lực làm việc của nhân viên nhận xét vào Báo cáo thử việc của nhân viên thử việc, nếu đạt yêu cầu, nhân viên đó được Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng lao động chính thức.
  4. Công ty Cổ phần LILAMA 3 đảm bảo toàn bộ nhân viên Công ty được đào tạo để có đủ năng lực chuyên môn thực hiện tốt công việc được giao. Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khoá học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Công ty . Những nhân sự được cử đi đào tạo được hưởng nguyên lương, được Công ty đài thọ toàn bộ kinh phí khóa học.
  5. Ngoài các khoá huấn luyện và đào tạo do Công ty tổ chức, Công ty khuyến khích cán bộ – nhân viên tham dự các khoá đào tạo ngoài giờ làm việc. Sau khoá học nhân viên cung cấp văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp, Công ty hỗ trợ thanh toán một phần kinh phí khoá học tùy thuộc vào kết quả đạt loại giỏi, khá, trung bình.
  • Về tiền thưởng :
  • Huấn luyện an toàn lao động cho công nhân trước khi vào làm việc, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân đầy đủ, kịp thời theo tính chất công việc là ưu tiên hàng đầu của công ty..
  • Ban hành Sổ tay về an toàn lao động - vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác an toàn lao động các công trường, đơn vị.
  • LILAMA 3 thiết lập hệ thống tổ chức và hoạt động theo ISO 9001:2008 trong các hoạt động của công ty. Trọng tâm là xây dựng công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao nhất, tăng trưởng và phát triển bền vững, giữ vững uy tín và không ngừng nâng cao vị thế và thương hiệu
  • LILAMA 3 trên thị trường xây dựng trong nước, ngoài nước. Có tâm huyết xây dựng công ty thành một tập thể đoàn kết thật sự, đồng tâm hợp lực, thương yêu giúp đỡ, thực hiện dân chủ, công khai minh bạch; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa công ty và người lao động đang sống và làm việc chung trong ngôi nhà LILAMA 3.
  • Công ty thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các chính sách chế độ đối với người lao động theo Bộ luật Lao động như Bảo hiểm xã hội, y tế, trợ cấp thôi việc, thực hiện chế độ phụ cấp và thanh toán tiền cơm trưa, tiền tàu xe đi phép, tiền điện thoại cho các cá nhân theo công việc được giao v.v…

  Để thực hiện tốt công tác đào tạo, Công ty và người lao động thỏa thuận cam kết về nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên trong qua trình học tập, khả năng công tác và thời gian phục vụ Công ty sau khi học tập.

  2. Chính sách về tiền lương và tiền thưởng

  Công ty thực hiện chế độ trả lương, thưởng theo khả năng đóng góp của từng thành viên cho công ty theo năng suất, chất lượng, hiệu quả.
  Ngoài ra Công ty trả phụ cấp đi lại, phụ cấp trách nhiệm cho cá nhân được giao trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị.

  Mức tiền thưởng của người lao động làm việc tại Công ty được căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty trong năm, thời gian và mức độ đóng góp của từng cá nhân, bộ phận, đơn vị. CBNV công ty được thưởng trong các dịp lễ tết (tết Dương lịch, Âm lịch, lễ 30/4, 2/9) v.v…

  3. Chính sách về ATLĐ – VSMT

  LILAMA 3 coi công tác ATLĐ – VSMT có tầm quan trọng bậc nhất khi triển khai thi công xây lắp.

  4. Chính sách xã hội